گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Oracle Admin Workshop II

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Oracle

  اين درس  مديریت بانک اطلاعاتي را فراتر از وظايف اساسي تحت پوشش در کارگاه اول, بیان مي کند. درک بسيار عميق از مهم ترين کار هاي DBA يعني  تهيه پشتيبانی و بازيابي اطلاعات ،مفاهيم و معماري پشتيبان گيري و بازيابي اطلاعات همراه با مراحل انجام آن به روش ها  و در وضعيت هاي مختلف ،نحوه تعريف و آزمون سناريو هاي پشتيبان گرفته شده  و بازيابي اطلاعات توسط خودتان ، نحوه استفاده ازابزارهاي پيشنهاد دهنده اوراکل  براي مديريت موثر  حافظه و چگونه  ارزيابي عملکرد و تنظيم آن ،انواع فن آوري هاي flashback يا برگشت به زمان قبل، زمان بندي برنامه در داخل و خارج از پايگاه داده کنترل استفاده از منابع سامانه مهم ترین مباحث مورد بررسی در این دوره می باشد.

  اين درس  مديریت بانک اطلاعاتي را فراتر از وظايف اساسي تحت پوشش در کارگاه اول, بیان مي کند. درک بسيار عميق از مهم ترين کار هاي DBA يعني  تهيه پشتيبانی و بازيابي اطلاعات ،مفاهيم و معماري پشتيبان گيري و بازيابي اطلاعات همراه با مراحل انجام آن به روش ها  و در وضعيت هاي مختلف ،نحوه تعريف و آزمون سناريو هاي پشتيبان گرفته شده  و بازيابي اطلاعات توسط خودتان ، نحوه استفاده ازابزارهاي پيشنهاد دهنده اوراکل  براي مديريت موثر  حافظه و چگونه  ارزيابي عملکرد و تنظيم آن ،انواع فن آوري هاي flashback يا برگشت به زمان قبل، زمان بندي برنامه در داخل و خارج از پايگاه داده کنترل استفاده از منابع سامانه مهم ترین مباحث مورد بررسی در این دوره می باشد.