گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Oracle Create Build Repository

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Oracle
  یکی از مهمترین چالش های Data Warehousing و BI ، طراحی دیتا مدل مناسب می باشد. طراحی دیتا مدل اهمیت بسیاری در کارایی نهایی محصولات BI خواهد داشت.
  OBIEE بعنوان یکی از قدرتمندتربن ابزار های BI طراحی استاندارد و مشخصی را برای ساخت گزارشات و داشبورد ها می پذیرد.
  این طراحی با کمک ابزاری خاص و در دوره Build Meta Data Repository مطرح خواهد شد.
  یکی از مهمترین چالش های Data Warehousing و BI ، طراحی دیتا مدل مناسب می باشد. طراحی دیتا مدل اهمیت بسیاری در کارایی نهایی محصولات BI خواهد داشت.
  OBIEE بعنوان یکی از قدرتمندتربن ابزار های BI طراحی استاندارد و مشخصی را برای ساخت گزارشات و داشبورد ها می پذیرد.
  این طراحی با کمک ابزاری خاص و در دوره Build Meta Data Repository مطرح خواهد شد.