گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Oracle Data Mining Techniques

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Oracle

  داده کاوی یکی از مطرح ترین روش های تحلیل داده می باشد که امروزه کاربرد های متعددی را در کسب و کار های مختلف پیدا کرده است. ابزار ها و نرم افزار های متعددی برای داده کاوی وجود دارد. شرکت Oracle  امکانات مختلفی را در خود پایگاه داده Oracle برای داده کاوی ارایه می دهد و Feature را با عنوان Oracle Data Miner در پایگاه داده Oracle  معرفی نموده است. مفاهیم داده کاوی و معرفی و آموزش Oracle Data Miner موضوع این دوره می باشد.

  داده کاوی یکی از مطرح ترین روش های تحلیل داده می باشد که امروزه کاربرد های متعددی را در کسب و کار های مختلف پیدا کرده است. ابزار ها و نرم افزار های متعددی برای داده کاوی وجود دارد. شرکت Oracle  امکانات مختلفی را در خود پایگاه داده Oracle برای داده کاوی ارایه می دهد و Feature را با عنوان Oracle Data Miner در پایگاه داده Oracle  معرفی نموده است. مفاهیم داده کاوی و معرفی و آموزش Oracle Data Miner موضوع این دوره می باشد.

  مشخصات محصول
  پیشنیاز

   

   

  آشنایی با مفاهیم داده و علوم کامپیوتر پیش نیاز این دوره می باشد.
   
   
  مخاطبین

   

   

  کارشناسان داده ، تحلیل گران کسب و کار و علاقه مندان حوزه BI

   

   

  سرفصل دوره

   

   

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 15"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 15"> <style type="text/css"> </style>

  Introduction<o:p></o:p>

  • Course Objectives<o:p></o:p>
  • Suggested Course Pre-requisites<o:p></o:p>
  • Suggested Course Schedule<o:p></o:p>
  • Class Sample Schemas<o:p></o:p>
  • Practice and Solutions Structure<o:p></o:p>
  • Review location of additional resources (including ODM and SQL Developer documentation and online resources)<o:p></o:p>

  Overviewing Data Mining Concepts<o:p></o:p>

  سرفصل دوره
  • What is Data Mining?<o:p></o:p>
  • Why use Data Mining?<o:p></o:p>
  • Examples of Data Mining Applications<o:p></o:p>
  • Supervised Versus Unsupervised Learning<o:p></o:p>
  • Supported Data Mining Algorithms and Uses<o:p></o:p>

  Understanding the Data Mining Process<o:p></o:p>

  • Common Tasks in the Data Mining Process<o:p></o:p>

  Introducing Oracle Data Miner 11g Release 2<o:p></o:p>

  • Data mining with Oracle Database<o:p></o:p>
  • Introducing the SQL Developer interface<o:p></o:p>
  • Setting up Oracle Data Miner<o:p></o:p>
  • Accessing the Data Miner GUI<o:p></o:p>
  • Identifying Data Miner interface components<o:p></o:p>
  • Examining Data Miner Nodes<o:p></o:p>
  • Previewing Data Miner Workflows<o:p></o:p>
  سرفصل دوره

  Using Classification Models<o:p></o:p>

  • Reviewing Classification Models<o:p></o:p>
  • Adding a Data Source to the Workflow<o:p></o:p>
  • Using the Data Source Wizard<o:p></o:p>
  • Creating Classification Models<o:p></o:p>
  • Building the Models<o:p></o:p>
  • Examining Class Build Tabs<o:p></o:p>
  • Comparing the Models<o:p></o:p>
  • Selecting and Examining a Model<o:p></o:p>

  Using Regression Models<o:p></o:p>

  • Reviewing Regression Models<o:p></o:p>
  • Adding a Data Source to the Workflow<o:p></o:p>
  • Using the Data Source Wizard<o:p></o:p>
  • Performing Data Transformations<o:p></o:p>
  • Creating Regression Models<o:p></o:p>
  • Building the Models<o:p></o:p>
  • Comparing the Models<o:p></o:p>
  • Selecting a Model<o:p></o:p>
  سرفصل دوره

  Performing Market Basket Analysis<o:p></o:p>

  • What is Market Basket Analysis?<o:p></o:p>
  • Reviewing Association Rules<o:p></o:p>
  • Creating a New Workflow<o:p></o:p>
  • Adding a Data Source to th Workflow<o:p></o:p>
  • Creating an Association Rules Model<o:p></o:p>
  • Defining Association Rules<o:p></o:p>
  • Building the Model<o:p></o:p>
  • Examining Test Results<o:p></o:p>

  Using Clustering Models<o:p></o:p>

  • Describing Algorithms used for Clustering Models<o:p></o:p>
  • Adding Data Sources to the Workflow<o:p></o:p>
  • Exploring Data for Patterns<o:p></o:p>
  • Defining and Building Clustering Models<o:p></o:p>
  • Comparing Model Results<o:p></o:p>
  • Selecting and Applying a Model<o:p></o:p>
  • Defining Output Format<o:p></o:p>
  • Using Oracle Net Manager<o:p></o:p>
  سرفصل دوره

  Performing Anomaly Detection<o:p></o:p>

  • Reviewing the Model and Algorithm used for Anomaly Detection<o:p></o:p>
  • Adding Data Sources to the Workflow<o:p></o:p>
  • Creating the Model<o:p></o:p>
  • Building the Model<o:p></o:p>
  • Examining Test Results<o:p></o:p>
  • Applying the Model<o:p></o:p>
  • Evaluating Results<o:p></o:p>

  Deploying Data Mining Results<o:p></o:p>

  • Requirements for deployment<o:p></o:p>
  • Deployment Tasks<o:p></o:p>

  Examining Deployment Options<o:p></o:p>