گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Oracle Data Warehouse

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Oracle

  Warehouse یا انباره داده یکی از مهمترین و یا درواقع مهمترین مولفه BI است. انباره داده پایگاه داده تحلیلی و یکپارچه است که برای نیاز های تحلیلی و مورد استفاده قرار می گیرد. مفاهیم Data Warehouse دو جنبه تیوری و عملی دارد. مفاهیم تئوری فارغ از تکنولوژی و ابزار می باشد و مفاهیم عملی وابسته با ابزار و تکنولوژی ها است. شرکت Oracle امکانات گسترده ای را در حوزه Data Warehousing در اختیار قرار می دهد که در این دوره مطرح خواهد شد.

  Warehouse یا انباره داده یکی از مهمترین و یا درواقع مهمترین مولفه BI است. انباره داده پایگاه داده تحلیلی و یکپارچه است که برای نیاز های تحلیلی و مورد استفاده قرار می گیرد. مفاهیم Data Warehouse دو جنبه تیوری و عملی دارد. مفاهیم تئوری فارغ از تکنولوژی و ابزار می باشد و مفاهیم عملی وابسته با ابزار و تکنولوژی ها است. شرکت Oracle امکانات گسترده ای را در حوزه Data Warehousing در اختیار قرار می دهد که در این دوره مطرح خواهد شد.