گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Oracle Database Administration I

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Oracle

  این دوره یک دوره مقدماتی برای Oracle DBA است. هدف این درس این است که معماری اوراکل و مکانیسم های داخلی را پوشش دهد تا دانش آموز قادر به انجام وظایف اساسی DBA مانند ایجاد پایگاه داده،راه اندازی و خاموش شدن، و مدیریت پایگاه داده. این دوره همچنین اصول اولیه شبکه اوراکل و برنامه های ابزار اوراکل را پوشش می دهد.    در پایان این دوره، دانش آموزان درک عملکردی از نقش ها و وظایف مربوط به مدیریت پایگاه داده اوراکل داشته و قادر به انجام وظایف اساسی اوراکل DBA خواهند بود.

   

  این دوره یک دوره مقدماتی برای Oracle DBA است. هدف این درس این است که معماری اوراکل و مکانیسم های داخلی را پوشش دهد تا دانش آموز قادر به انجام وظایف اساسی DBA مانند ایجاد پایگاه داده،راه اندازی و خاموش شدن، و مدیریت پایگاه داده. این دوره همچنین اصول اولیه شبکه اوراکل و برنامه های ابزار اوراکل را پوشش می دهد.    در پایان این دوره، دانش آموزان درک عملکردی از نقش ها و وظایف مربوط به مدیریت پایگاه داده اوراکل داشته و قادر به انجام وظایف اساسی اوراکل DBA خواهند بود.