گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Professional Scrum Master Course

  تماس برای قیمت

  اسکرام یک روش گروهی برای تولید و توسعه نرم افزار است، این متدولوژی یک مدل تکرار شونده از متدلوژی Agile برای حل مسائل پیچیده است، در واقع اسکرام یک فرآیند و یا تکنیک برای تولید محصول نیست، بلکه چارچوبی است که بوسیله آن می توان مدیریت تولید محصول را بهینه نمود. این دوره آموزشی مطابق با استانداردهای معرفی شده توسط Scrum.org و در راستای آزمون بین المللی PSM 1 برگزار می گردد.

   

  اهداف دوره:

  شرکت کنندگان در این دوره فرامی گیرند که چگونه یک فرد متخصص در حوزه Scrum باشند و چگونه یک تیم و یا سازمان را به صورت چابک توسعه دهند و آن ها را برای پیاده سازی اسکرام در سازمان خود آماده می کند. شرکت کنندگان در انتهای دوره با فراگیری مفاهیم پایه اسکرام، کسب مهارت و دانش کافی قابلیت همکاری موثر در یک تیم اسکرامی را فراخواهند گرفت.

   

  اسکرام یک روش گروهی برای تولید و توسعه نرم افزار است، این متدولوژی یک مدل تکرار شونده از متدلوژی Agile برای حل مسائل پیچیده است، در واقع اسکرام یک فرآیند و یا تکنیک برای تولید محصول نیست، بلکه چارچوبی است که بوسیله آن می توان مدیریت تولید محصول را بهینه نمود. این دوره آموزشی مطابق با استانداردهای معرفی شده توسط Scrum.org و در راستای آزمون بین المللی PSM 1 برگزار می گردد.

   

  اهداف دوره:

  شرکت کنندگان در این دوره فرامی گیرند که چگونه یک فرد متخصص در حوزه Scrum باشند و چگونه یک تیم و یا سازمان را به صورت چابک توسعه دهند و آن ها را برای پیاده سازی اسکرام در سازمان خود آماده می کند. شرکت کنندگان در انتهای دوره با فراگیری مفاهیم پایه اسکرام، کسب مهارت و دانش کافی قابلیت همکاری موثر در یک تیم اسکرامی را فراخواهند گرفت.