گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  (Professional Scrum Master (PSM

  تماس برای قیمت

  اسکرام یک روش گروهی برای تولید و توسعه نرم افزار است، این متدولوژی یک مدل تکرار شونده از متدلوژی Agile برای حل مسائل پیچیده است، در واقع اسکرام یک فرآیند و یا تکنیک برای تولید محصول نیست، بلکه چارچوبی است که بوسیله آن می توان مدیریت تولید محصول را بهینه نمود. هدف از این دوره بررسی مفاهیم کلیدی و پایه ای اسکرام همراه با تمرکز بر نقش اسکرام مستر می باشد،

   

  اهداف دوره:

  هدف از این دوره آشنا نمودن شرکت کنندگان با قوانین پایه ای اسکرام است تا توانایی بکارگیری چارچوب اسکرام در پروژه ها را بدست آورند و سطح کاری خود را به سطوح قابل قبول جهانی برسانند. همچنین محتوای این دوره به گونه ای طراحی شده است تا شرکت کنندگان آمادگی لازم برای شرکت در آزمون PSM I موسسه Scrum.org آمریکا را نیز بدست آورند.

  اسکرام یک روش گروهی برای تولید و توسعه نرم افزار است، این متدولوژی یک مدل تکرار شونده از متدلوژی Agile برای حل مسائل پیچیده است، در واقع اسکرام یک فرآیند و یا تکنیک برای تولید محصول نیست، بلکه چارچوبی است که بوسیله آن می توان مدیریت تولید محصول را بهینه نمود. هدف از این دوره بررسی مفاهیم کلیدی و پایه ای اسکرام همراه با تمرکز بر نقش اسکرام مستر می باشد،

   

  اهداف دوره:

  هدف از این دوره آشنا نمودن شرکت کنندگان با قوانین پایه ای اسکرام است تا توانایی بکارگیری چارچوب اسکرام در پروژه ها را بدست آورند و سطح کاری خود را به سطوح قابل قبول جهانی برسانند. همچنین محتوای این دوره به گونه ای طراحی شده است تا شرکت کنندگان آمادگی لازم برای شرکت در آزمون PSM I موسسه Scrum.org آمریکا را نیز بدست آورند.