گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Professional Scrum Product Owner Course

  تماس برای قیمت

  بسیاری از پروژه های نرم افزاری در اغلب موارد دچار تاخیر در زمانبندی از برنامه می شوند و در نهایت محصول دیر و یا ناقص به مصرف کننده نهایی می رسد، رفع این مشکل یکی از نقاط کلیدی در موفقیت پروژه هاست که در متد اسکرام توسط نقشی به نام مالک محصول تکمیل می شود، هدف از این دوره بررسی مفاهیم کلیدی و پایه ای اسکرام همراه با تمرکز بر نقش مالک محصول اسکرام می باشد، این دوره آموزشی مطابق با استانداردهای معرفی شده توسط Scrum.org و در راستای آزمون بین المللی PSPO برگزار می گردد.

   

  اهداف دوره:

  شرکت کنندگان در انتهای دوره مفاهیم کاربری همچون چارچوب اسکرام، نقش ها و مسئولیت ها، توسعه استراتژی و چشم انداز محصول، تعیین مسیر راه و برنامه ریزی انتشار، اصول نوشتن User Story و .... را فرا خواهند گرفت.

  بسیاری از پروژه های نرم افزاری در اغلب موارد دچار تاخیر در زمانبندی از برنامه می شوند و در نهایت محصول دیر و یا ناقص به مصرف کننده نهایی می رسد، رفع این مشکل یکی از نقاط کلیدی در موفقیت پروژه هاست که در متد اسکرام توسط نقشی به نام مالک محصول تکمیل می شود، هدف از این دوره بررسی مفاهیم کلیدی و پایه ای اسکرام همراه با تمرکز بر نقش مالک محصول اسکرام می باشد، این دوره آموزشی مطابق با استانداردهای معرفی شده توسط Scrum.org و در راستای آزمون بین المللی PSPO برگزار می گردد.

   

  اهداف دوره:

  شرکت کنندگان در انتهای دوره مفاهیم کاربری همچون چارچوب اسکرام، نقش ها و مسئولیت ها، توسعه استراتژی و چشم انداز محصول، تعیین مسیر راه و برنامه ریزی انتشار، اصول نوشتن User Story و .... را فرا خواهند گرفت.