گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Python For pentest

  تماس برای قیمت

  زبان برنامه نویسی  Pythonیکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی است که هکرها و برنامه نویسی اکسپلویت ها و ابزارهای نفوذگری خود از آن استفاده می کنند. دانشپذیر با برنامه نویسی ابزارهای مختلف تست نفوذ و اکسپلویت با زبان برنامه نویسی Python آشنا می شوند.

   

  زبان برنامه نویسی  Pythonیکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی است که هکرها و برنامه نویسی اکسپلویت ها و ابزارهای نفوذگری خود از آن استفاده می کنند. دانشپذیر با برنامه نویسی ابزارهای مختلف تست نفوذ و اکسپلویت با زبان برنامه نویسی Python آشنا می شوند.