گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SANS 456

  تماس برای قیمت

  این دوره فراتر از سایر دوره های محافظت از زیرساخت های بحرانیNERC (CIP) است که فقط با ارائه اطلاعاتی به شما کمک می کند یک برنامه انعطاف پذیر قابل دفاع را توسعه داده و به شما در درک بهتر از جنبه های فنی استانداردها کمک  می کند .

  این دوره فراتر از سایر دوره های محافظت از زیرساخت های بحرانیNERC (CIP) است که فقط با ارائه اطلاعاتی به شما کمک می کند یک برنامه انعطاف پذیر قابل دفاع را توسعه داده و به شما در درک بهتر از جنبه های فنی استانداردها کمک  می کند .