گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SANS 508

  تماس برای قیمت

  این دوره شامل موارد آموزش :

  • تشخیص چگونگی و زمان وقوع آسیب پذیری
  • شناسایی سیستم های آسیب دیده
  • ارزیابی میزان آسیب وارده 

  این دوره شامل موارد آموزش :

  • تشخیص چگونگی و زمان وقوع آسیب پذیری
  • شناسایی سیستم های آسیب دیده
  • ارزیابی میزان آسیب وارده