گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SANS 566

  تماس برای قیمت

  حملات سایبری به سرعت در حال افزایش است و به سرعت در حال پیشرفت است،  و دفاع در مقابل این حملات  سخت تر می شود.آیا سازمان شما یک روش موثر برای شناسایی، خنثی کردن و نظارت بر تهدیدات خارجی و داخلی برای جلوگیری از نقض های امنیت دارد؟  این دوره به شما کمک می کند تا تکنیک های خاص و اثبات شده و ابزار مورد نیاز برای پیاده سازی و ممیزی کنترل های امنیتی،  بحرانی را به عنوان مستندات مرکز امنیت اینترنت (CIS) کنترل نماییدهمانطور که تهدیدات در حال تکامل هستن، امنیت سازمان نیز باید تکامل یابد. برای فعال ساختن سازمان شما در کنار این سناریو تهدید همیشه در حال تغییر است، کنترل ها رهنمودهای خاص هستند که CISOs، CIOs، IGs، مدیران سیستم و پرسنل امنیتی می توانند برای مدیریت و اندازه گیری اثربخشی دفاع خود از آن  استفاده کنند. آنها برای تکمیل استانداردها، چارچوب ها و طرح های انطباق و تعیین اولویت های مهم ترین تهدید ها  و بالاترین شیوه  دفاع   طراحی شده اند، در حالی که ارائه  مبنایی مشترک برای اقدام علیه خطراتی که همه ما با آن مواجه هستیم.کنترل ها یک چارچوب امنیتی موثر هستند زیرا براساس حملات واقعی  که به طور منظم علیه شبکه ها صورت می گیرد طراحی شده اند. اولویت دادن به کنترل ها است که باعث کاهش حملات شناخته شده  در انواع مختلف حملات و  شناسایی و متوقف کردن حمله کنندگان در مرحله اول حمله منجر می شود. دوره آموزش SANS566  تمرین  درستی برای شماجهت  چگونگی تسلط بر تکنیک های خاص و ابزار مورد نیاز برای پیاده سازی و ممیزی کنترل های انتقادی آموزش خواهد داد. این به تمرینکنندگان امنیتی کمک خواهد کرد که نه تنها چگونگیجلوگیری از تهدید، همچنین درک این موضوع  که چرا تهدید وجود دارد و چگونگی اطمینان  حاصل کنیم که  این  اقدامات امنیتی که ما امروز اعمال کرده ایم  بر علیه نسل بعدی تهدیدات نیز  موثر باشد.

  حملات سایبری به سرعت در حال افزایش است و به سرعت در حال پیشرفت است،  و دفاع در مقابل این حملات  سخت تر می شود.آیا سازمان شما یک روش موثر برای شناسایی، خنثی کردن و نظارت بر تهدیدات خارجی و داخلی برای جلوگیری از نقض های امنیت دارد؟  این دوره به شما کمک می کند تا تکنیک های خاص و اثبات شده و ابزار مورد نیاز برای پیاده سازی و ممیزی کنترل های امنیتی،  بحرانی را به عنوان مستندات مرکز امنیت اینترنت (CIS) کنترل نماییدهمانطور که تهدیدات در حال تکامل هستن، امنیت سازمان نیز باید تکامل یابد. برای فعال ساختن سازمان شما در کنار این سناریو تهدید همیشه در حال تغییر است، کنترل ها رهنمودهای خاص هستند که CISOs، CIOs، IGs، مدیران سیستم و پرسنل امنیتی می توانند برای مدیریت و اندازه گیری اثربخشی دفاع خود از آن  استفاده کنند. آنها برای تکمیل استانداردها، چارچوب ها و طرح های انطباق و تعیین اولویت های مهم ترین تهدید ها  و بالاترین شیوه  دفاع   طراحی شده اند، در حالی که ارائه  مبنایی مشترک برای اقدام علیه خطراتی که همه ما با آن مواجه هستیم.کنترل ها یک چارچوب امنیتی موثر هستند زیرا براساس حملات واقعی  که به طور منظم علیه شبکه ها صورت می گیرد طراحی شده اند. اولویت دادن به کنترل ها است که باعث کاهش حملات شناخته شده  در انواع مختلف حملات و  شناسایی و متوقف کردن حمله کنندگان در مرحله اول حمله منجر می شود. دوره آموزش SANS566  تمرین  درستی برای شماجهت  چگونگی تسلط بر تکنیک های خاص و ابزار مورد نیاز برای پیاده سازی و ممیزی کنترل های انتقادی آموزش خواهد داد. این به تمرینکنندگان امنیتی کمک خواهد کرد که نه تنها چگونگیجلوگیری از تهدید، همچنین درک این موضوع  که چرا تهدید وجود دارد و چگونگی اطمینان  حاصل کنیم که  این  اقدامات امنیتی که ما امروز اعمال کرده ایم  بر علیه نسل بعدی تهدیدات نیز  موثر باشد.

  برچسب های محصول