گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SCRUM

  تماس برای قیمت

  اسکرام یک چارچوب چابک و پیشرو برای اجرای پروژه‌های پیچیده می‌باشد و از سوی سازمان‌های مطرح جهانی مورد استقبال بسیاری قرار گرفته است. این رویکرد در ابتدا در حوزه توسعه نرم‌افزار مورد استفاده قرار گرفت، ولی پس از گذشت زمان به اثبات رسید که آن را می‌توان در مدیریت هر پروژه پیچیده‌ای به کار بست.

  اهداف دوره :
  در انتهای این دوره شما مفاهیم زیر را فرا خواهید گرفت

  • اصول و قواعد چابکی و اسکرام
  • چگونگی تشریح و مشارکت در تمامی بخش‌های چارچوب اسکرام
  • چگونگی تشکیل یک تیم اسکرام
  • چگونگی رویارویی با تغییرات در سازمان از طریق چارچوب اسکرام
  • آشنایی با واژه‌نامه، عبارت‌ها و اصول و قواعد مدیریت پروژه
  • فراگیری برنامه‌ریزی، اجرای پروژه و گزارش پیشرفت پروژه
  • آشنایی با نقش متخصص اسکرام و تفاوت های آن با نقش مدیر پروژه

  اسکرام یک چارچوب چابک و پیشرو برای اجرای پروژه‌های پیچیده می‌باشد و از سوی سازمان‌های مطرح جهانی مورد استقبال بسیاری قرار گرفته است. این رویکرد در ابتدا در حوزه توسعه نرم‌افزار مورد استفاده قرار گرفت، ولی پس از گذشت زمان به اثبات رسید که آن را می‌توان در مدیریت هر پروژه پیچیده‌ای به کار بست.

  اهداف دوره :
  در انتهای این دوره شما مفاهیم زیر را فرا خواهید گرفت

  • اصول و قواعد چابکی و اسکرام
  • چگونگی تشریح و مشارکت در تمامی بخش‌های چارچوب اسکرام
  • چگونگی تشکیل یک تیم اسکرام
  • چگونگی رویارویی با تغییرات در سازمان از طریق چارچوب اسکرام
  • آشنایی با واژه‌نامه، عبارت‌ها و اصول و قواعد مدیریت پروژه
  • فراگیری برنامه‌ریزی، اجرای پروژه و گزارش پیشرفت پروژه
  • آشنایی با نقش متخصص اسکرام و تفاوت های آن با نقش مدیر پروژه