گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SEC 573 : Automating Information Security with Python - GPYC

  تماس برای قیمت

  پیچیدگی گسترده‌ و رشد دانش  در دنیای امنیت اطلاعات سبب می‌شودکه مهاجمان دائما در حال یافتن روش‌هایجدید برای نفوذ به قوی ترین مکانیزم‌های دفاعی بوده و در نتیجه روش‌های دفاع برای جلوگیری از نفوذ مهاجمان پیوسته در حال مقابله با تلاش‌های مخرب و رفع نواقص موجود در الگوریتم‌های خود می‌باشند. این پویایی از تقابل مداوم دفاع و حمله ناشی می شود.

    کارشناس تست نفوذ، تحلیل‌گرForensics و یا ادمین امنیتی شبکه ابزارهای پیشرفته‌ای برای پیشبرد اهداف خود در اختیار داشته باشید که در نگاه اول می‌تواند راه حل مناسب و کاملیبرای کنترل و حل مسائل شما باشد، اما مشکل شما از آنجایی شروع می‌شود که تغییر جدیدی به وقوع می‌پیوندد. این تغییر می‌تواند انتشار جدیدیک آسیب‌پذیری، روش نفوذ و یا نقضی در یک پروتکل باشد.

   

  در این جا سوالی که مطرح می‌شود این است که ابزارهای پیشرفته‌ می‌تواند سازمان شما تا با انتشار نسخه‌ی به روز شده‌ی خود، حفاظت کند؟ آیا از زمان کشف و استفاده از آسیب‌پذیری جدید توسط مهاجمان تا زمانی که ابرازهایشما به روز رسانی شوند، اطلاعات سازمان شما در خطر شدید نمی‌باشد؟  در این نقطه است که شما باید دست به کار شده و به سمت جلو حرکت کنید. به بیانی دیگر این شمایید که باید تغییرکنید و دست به آفرینش بزنید.

  خلق و ایجادیک ابزار شاید در نگاه اول برای شما بسیار دشوار و طاقت فرسا باشد اما زبان برنامه نویسی پایتون به عنوان یک زبان ساده و user-friendly مانند یک بولدوزر راه را برای شما صاف خواهد کرد. این زبان به گونه‌ای طراحی شده است که با خودکار کردن وضایف، کار را برای کارشناسان امنیت ساده و سریع می‌سازد.

  این دوره به یک کارشناس امنیت آموزش می‌دهد که چگونه برنامه‌هایی کارا برای آسان کردن وظایف خود به وجود آورده، خواه آنکه یک برنامه نویس حرفه‌ایی و یا مبتدی پایتون باشد. این دوره با این پیش فرض آغاز می‌شود که شما هیچ تجربه‌ای قبلی در زمینه‌ی برنامه نویسی پایتون نداشته‌اید. طراحی این دوره به گونه‌ای صورت گرفته است که شما بتوانید ابزارهای مورد نظر خود را در زمینه‌های متفاوت توسعه و سفارشی سازی کنید.

   اهداف دوره :

  توسعه‌ی ابزار Forensics

  • ایجاد ابزار Defensive
  • توشتن ابزار Penetration test
  • یادگیری اساس برنامه نویسی پایتون
  • استفاده از اسکریپت‌های پایتون برای موثر کردن فرایند تست نفوذ خود بهره ببرید.
  • استفاده از سوکت‌هایTCP برنامه‌های تحت شبکه به وجود آوردید.
  • روش ساخت بک ابزار برای حمله به یک برنامه‌ی تحت وب .
  • روش تجزیه و تحیل بسته‌هایTCP و داده‌هایPCAP را به منظور استخراج اطلاعات. 

  پیچیدگی گسترده‌ و رشد دانش  در دنیای امنیت اطلاعات سبب می‌شودکه مهاجمان دائما در حال یافتن روش‌هایجدید برای نفوذ به قوی ترین مکانیزم‌های دفاعی بوده و در نتیجه روش‌های دفاع برای جلوگیری از نفوذ مهاجمان پیوسته در حال مقابله با تلاش‌های مخرب و رفع نواقص موجود در الگوریتم‌های خود می‌باشند. این پویایی از تقابل مداوم دفاع و حمله ناشی می شود.

    کارشناس تست نفوذ، تحلیل‌گرForensics و یا ادمین امنیتی شبکه ابزارهای پیشرفته‌ای برای پیشبرد اهداف خود در اختیار داشته باشید که در نگاه اول می‌تواند راه حل مناسب و کاملیبرای کنترل و حل مسائل شما باشد، اما مشکل شما از آنجایی شروع می‌شود که تغییر جدیدی به وقوع می‌پیوندد. این تغییر می‌تواند انتشار جدیدیک آسیب‌پذیری، روش نفوذ و یا نقضی در یک پروتکل باشد.

   

  در این جا سوالی که مطرح می‌شود این است که ابزارهای پیشرفته‌ می‌تواند سازمان شما تا با انتشار نسخه‌ی به روز شده‌ی خود، حفاظت کند؟ آیا از زمان کشف و استفاده از آسیب‌پذیری جدید توسط مهاجمان تا زمانی که ابرازهایشما به روز رسانی شوند، اطلاعات سازمان شما در خطر شدید نمی‌باشد؟  در این نقطه است که شما باید دست به کار شده و به سمت جلو حرکت کنید. به بیانی دیگر این شمایید که باید تغییرکنید و دست به آفرینش بزنید.

  خلق و ایجادیک ابزار شاید در نگاه اول برای شما بسیار دشوار و طاقت فرسا باشد اما زبان برنامه نویسی پایتون به عنوان یک زبان ساده و user-friendly مانند یک بولدوزر راه را برای شما صاف خواهد کرد. این زبان به گونه‌ای طراحی شده است که با خودکار کردن وضایف، کار را برای کارشناسان امنیت ساده و سریع می‌سازد.

  این دوره به یک کارشناس امنیت آموزش می‌دهد که چگونه برنامه‌هایی کارا برای آسان کردن وظایف خود به وجود آورده، خواه آنکه یک برنامه نویس حرفه‌ایی و یا مبتدی پایتون باشد. این دوره با این پیش فرض آغاز می‌شود که شما هیچ تجربه‌ای قبلی در زمینه‌ی برنامه نویسی پایتون نداشته‌اید. طراحی این دوره به گونه‌ای صورت گرفته است که شما بتوانید ابزارهای مورد نظر خود را در زمینه‌های متفاوت توسعه و سفارشی سازی کنید.

   اهداف دوره :

  توسعه‌ی ابزار Forensics

  • ایجاد ابزار Defensive
  • توشتن ابزار Penetration test
  • یادگیری اساس برنامه نویسی پایتون
  • استفاده از اسکریپت‌های پایتون برای موثر کردن فرایند تست نفوذ خود بهره ببرید.
  • استفاده از سوکت‌هایTCP برنامه‌های تحت شبکه به وجود آوردید.
  • روش ساخت بک ابزار برای حمله به یک برنامه‌ی تحت وب .
  • روش تجزیه و تحیل بسته‌هایTCP و داده‌هایPCAP را به منظور استخراج اطلاعات.