گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SEC503: Intrusion Detection In-Depth

  تماس برای قیمت

  دوره SEC503 به افراد توانائی تجزیه و تحلیل ترافیک شبکه و شناسائی ترافیک غیر مجاز را بر اساس استفاده از IDPS می دهد. افراد در دوره SEC503 با مفهوم و پیکربندی نرم افزار snort آشنا می شوند و نصب و پیکربندیHIPS های متن باز را فرا می گیرند.

  دوره SEC503 به افراد توانائی تجزیه و تحلیل ترافیک شبکه و شناسائی ترافیک غیر مجاز را بر اساس استفاده از IDPS می دهد. افراد در دوره SEC503 با مفهوم و پیکربندی نرم افزار snort آشنا می شوند و نصب و پیکربندیHIPS های متن باز را فرا می گیرند.