گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SEC507: Auditing Networks,Perimeters, and Systems

  تماس برای قیمت

   در حال حاظر نظارت بر اجرا صحیح فعالیتها در حوزه امنیت اطلاعات به انداره ای اهمیتیافته است که دیگر نمی توان استمرار فعالیتهایا اجرا پروژه های جدید را بدون دریافت بازخورد از اثربخشی فعالیتهای انجام شده قبلی را ، نادیده گرفت. لذا لازم است که تربیت افراد متخصص درباره نحوه ممیزی صحیح و حرفه ای در سازمانها در قالب دوره سناریو محور ، اجرا شود.

   اهداف دوره :

  تربیت کارشناسان زبده ممیزی و با رویکرد ایجاد ارزش افزوده در زمان ممیزی

  مخاطبین دوره:

  • حسابرسان فناوری اطلاعات
  • افراد علاقه مند در حوزه فناوری اطلاعات

   در حال حاظر نظارت بر اجرا صحیح فعالیتها در حوزه امنیت اطلاعات به انداره ای اهمیتیافته است که دیگر نمی توان استمرار فعالیتهایا اجرا پروژه های جدید را بدون دریافت بازخورد از اثربخشی فعالیتهای انجام شده قبلی را ، نادیده گرفت. لذا لازم است که تربیت افراد متخصص درباره نحوه ممیزی صحیح و حرفه ای در سازمانها در قالب دوره سناریو محور ، اجرا شود.

   اهداف دوره :

  تربیت کارشناسان زبده ممیزی و با رویکرد ایجاد ارزش افزوده در زمان ممیزی

  مخاطبین دوره:

  • حسابرسان فناوری اطلاعات
  • افراد علاقه مند در حوزه فناوری اطلاعات