گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SEC555

  تماس برای قیمت

  آموزش تخصصی  دوره  SANS555  برای کست توانمندی لازم برای  کاربا  سیستم های تحلیل و مدیریت اطلاعات  امنیتی (SIEM) برگزار  خواهد شد. دانش پذیران در طول آموزش  آشنایی  دقیق   از SIEM و انواع مختلف گزارش ، متد ها و روش های جدید آنالیز  تهدیدات سایبری را نیز پیدا خواهند نمود. SANS 555 شامل ترکیب مفاهیم  تئوری و عملی می باشد.و آموزش  بسترهای تحلیل داده امنیتی ELK و همچنین سناریوهای عملیاتی تشخیص تهدیدات سایبری به دانشپذیران آموزش داده می شود.

  انچه در این فراخواهید گرفت:

  •    شناخت مفاهیم SIEM، SOC و گزارش
  •    شناخت کامل معماری سیستمی عملیاتی مراکز عملیات امنیت و SIEM ها
  •    آموزش عملیاتی SIEM و گرداوری گزارش ها
  •    آموزش عملیاتی به روزترین روش های آنالیز گزارش ها
  •    آموزش عملیاتی تکنیک های شناسایی تهدیدات سایبری به کمک SIEM

  آموزش تخصصی  دوره  SANS555  برای کست توانمندی لازم برای  کاربا  سیستم های تحلیل و مدیریت اطلاعات  امنیتی (SIEM) برگزار  خواهد شد. دانش پذیران در طول آموزش  آشنایی  دقیق   از SIEM و انواع مختلف گزارش ، متد ها و روش های جدید آنالیز  تهدیدات سایبری را نیز پیدا خواهند نمود. SANS 555 شامل ترکیب مفاهیم  تئوری و عملی می باشد.و آموزش  بسترهای تحلیل داده امنیتی ELK و همچنین سناریوهای عملیاتی تشخیص تهدیدات سایبری به دانشپذیران آموزش داده می شود.

  انچه در این فراخواهید گرفت:

  •    شناخت مفاهیم SIEM، SOC و گزارش
  •    شناخت کامل معماری سیستمی عملیاتی مراکز عملیات امنیت و SIEM ها
  •    آموزش عملیاتی SIEM و گرداوری گزارش ها
  •    آموزش عملیاتی به روزترین روش های آنالیز گزارش ها
  •    آموزش عملیاتی تکنیک های شناسایی تهدیدات سایبری به کمک SIEM