گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Security Operation Center Analyst

  تماس برای قیمت

   گروه دوران بزرگترین مجری پروژه های SOC در سطح کشور ارائه می نماید

  در این دور شما را با مفاهیم اولیه و مورد نیاز جهت کار در  مرکز عملیات امنیت و نیز استانداردهای استقرار و طراحی و پیاده سازی  این نوع مراکز  آشنا نموده و نیز  تحیلی و  بررسی کامل اجزای مرکز عملیات امنیت را آموزش می دهیم و همچنین نحوه  پیاده سازی فرآیندهای عملیاتی در مرکز عملیات امنیت در محیط آزمایشگاهی به وسیله ابزار های  ArcSight Logger و Splunk Enterprise را فرا خواهید گرفت.

  این دوره در واقع ترکیبی از  دوره های SANS با دوره Administration/Analyst کمپانی HPE می باشد

   گروه دوران بزرگترین مجری پروژه های SOC در سطح کشور ارائه می نماید

  در این دور شما را با مفاهیم اولیه و مورد نیاز جهت کار در  مرکز عملیات امنیت و نیز استانداردهای استقرار و طراحی و پیاده سازی  این نوع مراکز  آشنا نموده و نیز  تحیلی و  بررسی کامل اجزای مرکز عملیات امنیت را آموزش می دهیم و همچنین نحوه  پیاده سازی فرآیندهای عملیاتی در مرکز عملیات امنیت در محیط آزمایشگاهی به وسیله ابزار های  ArcSight Logger و Splunk Enterprise را فرا خواهید گرفت.

  این دوره در واقع ترکیبی از  دوره های SANS با دوره Administration/Analyst کمپانی HPE می باشد