گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SharePoint BI

  تماس برای قیمت
  فروشنده: microsoft

  دراین دوره آموزشی تمرکز بر معرفی کاملی از هوشمندی تجاری در Share Point 2013  خواهد بود. در این دوره هوش تجاری SQL2012 و سرویس های هوش تجاری Share Point 2013 شامل سرویس های PerformancePoint، Excel Services، Business Connectivity Services، Visio Services و Business Intelligence Center با تمرکز با ارتباطات درونی شان آموزش داده خواهد شد

   

  دراین دوره آموزشی تمرکز بر معرفی کاملی از هوشمندی تجاری در Share Point 2013  خواهد بود. در این دوره هوش تجاری SQL2012 و سرویس های هوش تجاری Share Point 2013 شامل سرویس های PerformancePoint، Excel Services، Business Connectivity Services، Visio Services و Business Intelligence Center با تمرکز با ارتباطات درونی شان آموزش داده خواهد شد