گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  SolarWinds Network Performance Monitor

  تماس برای قیمت
  فروشنده: solarwinds

  در شبکه امروزی  جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز یک اصل  می باشد، به عبارتی دیگر یک جنبه از فعالیتهای نظارتی  در شبکه های کامپیوتری نظارت بسته های شبکه، جهت تشخیص  هر نوع  نفوذ به سیستم و جلوگیری از اقدامات مخرب آن می باشد.

  یکی دیگر از فعالیت های نظارتی، نظارت سیستمها فعال در شبکه برای تعیین هر گونه مشکل در شبکه که حاصل  هر گونه  نقص در سروها یا سرویسها و  قطع اتصالات می باشد . فعالیت نظارتی  را میتوان روح آگاه  مدیر شبکه نامید .زیرا  مدیریت عالی و بی نقص بدون در اختیار داشتن  اطلاعات به روز  و امکانات پردازشی مناسب امکان پذیر نخواهد بود ، گرداندن شبکه کامپیوتری بی نظارت بر  وضعیت سرویسها  بسیار نا امن  و هزینه بر می باشد ، زیرا  یک مدیر شبکه هر مقدار که با تجربه و حرفه ای هم که باشد . باز امکان  نظارت  لحظه ای تمامی سرور ها ، سرویس ها و تجهیزات شبکه برای آن  وجود نخواهد داشت.

  ویژه گی های دوره:

  مانیتور عملکرد شبکه

  کاهش قطع شبکه و بهبود عملکرد با نرم افزار نظارت بر پیشرفته شبکه

  ویژگی های کلیدی

  مانیتورینگ شبکه چند فروشنده

  بینش شبکه برای دید عمیق تر

  نقشه های هوشمند

  NetPath و PerfStack برای عیب یابی آسان

  مقیاس پذیری دقیق تر برای محیط های بزرگ

  هشدار پیشرفته

  در شبکه امروزی  جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز یک اصل  می باشد، به عبارتی دیگر یک جنبه از فعالیتهای نظارتی  در شبکه های کامپیوتری نظارت بسته های شبکه، جهت تشخیص  هر نوع  نفوذ به سیستم و جلوگیری از اقدامات مخرب آن می باشد.

  یکی دیگر از فعالیت های نظارتی، نظارت سیستمها فعال در شبکه برای تعیین هر گونه مشکل در شبکه که حاصل  هر گونه  نقص در سروها یا سرویسها و  قطع اتصالات می باشد . فعالیت نظارتی  را میتوان روح آگاه  مدیر شبکه نامید .زیرا  مدیریت عالی و بی نقص بدون در اختیار داشتن  اطلاعات به روز  و امکانات پردازشی مناسب امکان پذیر نخواهد بود ، گرداندن شبکه کامپیوتری بی نظارت بر  وضعیت سرویسها  بسیار نا امن  و هزینه بر می باشد ، زیرا  یک مدیر شبکه هر مقدار که با تجربه و حرفه ای هم که باشد . باز امکان  نظارت  لحظه ای تمامی سرور ها ، سرویس ها و تجهیزات شبکه برای آن  وجود نخواهد داشت.

  ویژه گی های دوره:

  مانیتور عملکرد شبکه

  کاهش قطع شبکه و بهبود عملکرد با نرم افزار نظارت بر پیشرفته شبکه

  ویژگی های کلیدی

  مانیتورینگ شبکه چند فروشنده

  بینش شبکه برای دید عمیق تر

  نقشه های هوشمند

  NetPath و PerfStack برای عیب یابی آسان

  مقیاس پذیری دقیق تر برای محیط های بزرگ

  هشدار پیشرفته