گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Splunk

  تماس برای قیمت

  در این دوره نحوه کار با پلتفرم تحلیل داده های Splunk با رویکرد امنیتی ارایه خواهد شد. دانشجویان در این دوره ضمن فراگیری کار با Splunk، با متدهای تحلیل داده های امنیتی (لاگ و ترافیک شبکه) نیز آشنا خواهند شد. عمده مباحث این دوره به صورت عملیاتی آموزش داده می شود.

  •       آموزش مولفه ها و معماری Splunk
  •       آموزش  انواع داده های مورد نیاز تحلیل
  •       شناخت عملیاتی کار با Splunk و جستجوی پیشرفته
  •       شناخت بصری سازی و تولید گزارش در Splunk
  •       شناخت عملیاتی نحوه تشخیص تهددیات و تکنیک های تحلیل داده

  در این دوره نحوه کار با پلتفرم تحلیل داده های Splunk با رویکرد امنیتی ارایه خواهد شد. دانشجویان در این دوره ضمن فراگیری کار با Splunk، با متدهای تحلیل داده های امنیتی (لاگ و ترافیک شبکه) نیز آشنا خواهند شد. عمده مباحث این دوره به صورت عملیاتی آموزش داده می شود.

  •       آموزش مولفه ها و معماری Splunk
  •       آموزش  انواع داده های مورد نیاز تحلیل
  •       شناخت عملیاتی کار با Splunk و جستجوی پیشرفته
  •       شناخت بصری سازی و تولید گزارش در Splunk
  •       شناخت عملیاتی نحوه تشخیص تهددیات و تکنیک های تحلیل داده