گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  +Storage

  تماس برای قیمت

  یکی از مهمترین اجزای شبکه  بخش ذخیره سازی اطلاعات  می باشد . در این دوره فرد با راهکارهای  به کار گیری و راه اندازی Storage به شیوه ای که مجموعه  دچار افت کارای نشود  آشنا می شود، به همین دلیل جهت کار در محیط های ذخیره سازی فرا گرفتن این دانش بسیار لازم می باشد.

   اهداف دوره:

  معرفی تکنولوژی های  روز ذخیره سازی

  نحوه مدیریت ذخیره سازی

  شرایط و موارد موثر جهت راندمان ذخیره سازی

  یکی از مهمترین اجزای شبکه  بخش ذخیره سازی اطلاعات  می باشد . در این دوره فرد با راهکارهای  به کار گیری و راه اندازی Storage به شیوه ای که مجموعه  دچار افت کارای نشود  آشنا می شود، به همین دلیل جهت کار در محیط های ذخیره سازی فرا گرفتن این دانش بسیار لازم می باشد.

   اهداف دوره:

  معرفی تکنولوژی های  روز ذخیره سازی

  نحوه مدیریت ذخیره سازی

  شرایط و موارد موثر جهت راندمان ذخیره سازی