گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  System Center Orchestrator

  تماس برای قیمت
  فروشنده: microsoft

  این سیستم یک سامانه یکپارچه جریان های کاری (workflow) جهت راهکار های مدیریت برای دیتاسنتر می باشد. با استفاده از Orchestrator می توان فرایند ساخت، مانیتور و توزیع منابع را خودکار کرد. این فرآیند سبب می گردد تا دپارتمان IT بتواند با تنظیمات لازم برای کارایی و عملکرد سیستم را تضمین نمایند و با استفاده از رابط گرافیکی Runbook Designer  بتواند یک راهکار با قابلیت اطمینان (reliable)، منعطف (flexible) و کارا (efficient) به صورت End-to-end برای محیط سازمان فراهم آورد. با استفاده از Orchestrator هزینه های عملیاتی سازمان کاهش می یابد و عملیات دستی را به حداقل می رساند.

  این سیستم یک سامانه یکپارچه جریان های کاری (workflow) جهت راهکار های مدیریت برای دیتاسنتر می باشد. با استفاده از Orchestrator می توان فرایند ساخت، مانیتور و توزیع منابع را خودکار کرد. این فرآیند سبب می گردد تا دپارتمان IT بتواند با تنظیمات لازم برای کارایی و عملکرد سیستم را تضمین نمایند و با استفاده از رابط گرافیکی Runbook Designer  بتواند یک راهکار با قابلیت اطمینان (reliable)، منعطف (flexible) و کارا (efficient) به صورت End-to-end برای محیط سازمان فراهم آورد. با استفاده از Orchestrator هزینه های عملیاتی سازمان کاهش می یابد و عملیات دستی را به حداقل می رساند.