گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  System Center Service Manager

  تماس برای قیمت
  فروشنده: microsoft

  SCSM 2016دوره که آن را System Center Service Manager می نامند یکی از نرم افزارهای   شرکت مایکروسافت که تخصصی وظیفه  کنترل و نظارت بر روی سیستم های شبکه طراحی و معرفی شده است این نرم افزار scsm راهکار جامع برای توسعه بهره وری از کارشناسان فناوری اطلاعات می باشد. کارشناسان فناوری اطلاعات  همیشه در بیشترین فشارها و استرس های کاری می باشند تا با حد اقل هزینه، بالاترین حجم اطلاعات را تولید و مدیریت کنند، امروزه   یکی از بزرگترین عامل های ریسک کردن و هزینه کردن برای اکثر کسانی است که با فناوری اطلاعات کار می کنند. از بروز  مشکل های ناگهانی در سیستم شبکه ی کوچک یا بزرگ جلوگیری می کنند ونیز  بعد از رخداد مشکل به رفع آن مشغول هستند.

  SCSM 2016دوره که آن را System Center Service Manager می نامند یکی از نرم افزارهای   شرکت مایکروسافت که تخصصی وظیفه  کنترل و نظارت بر روی سیستم های شبکه طراحی و معرفی شده است این نرم افزار scsm راهکار جامع برای توسعه بهره وری از کارشناسان فناوری اطلاعات می باشد. کارشناسان فناوری اطلاعات  همیشه در بیشترین فشارها و استرس های کاری می باشند تا با حد اقل هزینه، بالاترین حجم اطلاعات را تولید و مدیریت کنند، امروزه   یکی از بزرگترین عامل های ریسک کردن و هزینه کردن برای اکثر کسانی است که با فناوری اطلاعات کار می کنند. از بروز  مشکل های ناگهانی در سیستم شبکه ی کوچک یا بزرگ جلوگیری می کنند ونیز  بعد از رخداد مشکل به رفع آن مشغول هستند.