گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  RedHat 7 New Feature (systemD)

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Linux

  چه بخواهیم و چه نخواهیم تکنولوژی Systemd برای ماندن آمده است. پس نیاز داریم که کار با آن را فرا بگیریم  و بهتر بگویم باید یاد بگیرم با system زندگی کنیم .

  Systemd  در حال حاظر به وسیله کرنل سیستم عامل لینوکس در اغلب توزیع ها (distributions) راه اندازی شده است و در نقش های زیادی را ایفا می کند. به طور مثال سرویس های سیستم رو start و مدیریت می کند، Login به سیستم را کنترل می نماید، وظایف را در بازه زمانی های مشخص و مناسب اجرا می کند و خیلی موارد دیگر!!!

  SystemD با توجه به رشد روز افزون خود در کنار ابزارهایی که ارائه می دهد، کم کم به یک (سیستم پایه) جهت راه اندازی و نگهداری توزیع های لینوکسی تبدیل خواهد شد.

  SystemD در حدی پیشرفت داشته که برخی توافق نامه های یونیکسی مانند Log File های که به عنوان clear Text محسوب می شوند را رد می نماید. Systemd سعی داره به عنوان یک پروژه یکپارچه هر چیزی که یک راهکاری قدیمی محسوب می شود را از سر راه خود بردارد و یک تغییر بنیادی تو پایه سیستم عامل لینوکس ایجاد نماید. در حال حاظر خیلی از توزیع های اصلی با system سازگاری پیدا کردن، پس Systemd  می تواند ماندگار شود و قابلیت هایی  مانند fast Boot یا همان بارگزاری سریع سیستم عامل ، طراحی ساده سرویس ها و مدیریت  و امنیت سرویس هایی که به یکدیگر وابستگی دارند را برای کاربران سیتم عامل لینوکس ایجاد نمایند.

   

  چه بخواهیم و چه نخواهیم تکنولوژی Systemd برای ماندن آمده است. پس نیاز داریم که کار با آن را فرا بگیریم  و بهتر بگویم باید یاد بگیرم با system زندگی کنیم .

  Systemd  در حال حاظر به وسیله کرنل سیستم عامل لینوکس در اغلب توزیع ها (distributions) راه اندازی شده است و در نقش های زیادی را ایفا می کند. به طور مثال سرویس های سیستم رو start و مدیریت می کند، Login به سیستم را کنترل می نماید، وظایف را در بازه زمانی های مشخص و مناسب اجرا می کند و خیلی موارد دیگر!!!

  SystemD با توجه به رشد روز افزون خود در کنار ابزارهایی که ارائه می دهد، کم کم به یک (سیستم پایه) جهت راه اندازی و نگهداری توزیع های لینوکسی تبدیل خواهد شد.

  SystemD در حدی پیشرفت داشته که برخی توافق نامه های یونیکسی مانند Log File های که به عنوان clear Text محسوب می شوند را رد می نماید. Systemd سعی داره به عنوان یک پروژه یکپارچه هر چیزی که یک راهکاری قدیمی محسوب می شود را از سر راه خود بردارد و یک تغییر بنیادی تو پایه سیستم عامل لینوکس ایجاد نماید. در حال حاظر خیلی از توزیع های اصلی با system سازگاری پیدا کردن، پس Systemd  می تواند ماندگار شود و قابلیت هایی  مانند fast Boot یا همان بارگزاری سریع سیستم عامل ، طراحی ساده سرویس ها و مدیریت  و امنیت سرویس هایی که به یکدیگر وابستگی دارند را برای کاربران سیتم عامل لینوکس ایجاد نمایند.