گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  T-SQL

  تماس برای قیمت

  یکی از رویکردهای اصلی این دوره آموزشی، تمرکز بر اهمیت رعایت استانداردهای کوئری نویسی است. شاید با طراحی مهندسی یک بانک اطلاعاتی و رعایت قواعد نرمال سازی، طراحی مناسب جداول و ایجاد ایندکس ها تصور کنیم که همه چیز در حالت ایده آل است (که سخت در اشتباه هستید)، اما فقدان یک استراتژی مناسب برای درست نوشتن کوئری ها می تواند منجر به اتلاف منابع از قبل ایجاد شده گرددو اهداف کیفیتی از قبیل ایمنی (Safety) و نگهداری (Maintenance) از اسکریپت ها را با مشکل روبرو سازد.

  در طی این دوره با نکات ریز و درشتی آشنا خواهید شد و خواهید آموخت که چگونه سرعت اجرای کوئری ها را بالا برده و در نهایت، افزایش Performance را داشته باشد. این نکات گاهی بسیار بسیار ساده هستند و شاید بسیاری از برنامه نویسان هم به آن عادت کرده باشند. راه حل چیست ؟ باید با تکنولوژی های جدید کوئری نویسی از جمله استفاده از Window function ها و استفاده از DMV ها و DMFو Tools های جانبی جدید را در دستور کار خود قرار دهیم.

  یکی از رویکردهای اصلی این دوره آموزشی، تمرکز بر اهمیت رعایت استانداردهای کوئری نویسی است. شاید با طراحی مهندسی یک بانک اطلاعاتی و رعایت قواعد نرمال سازی، طراحی مناسب جداول و ایجاد ایندکس ها تصور کنیم که همه چیز در حالت ایده آل است (که سخت در اشتباه هستید)، اما فقدان یک استراتژی مناسب برای درست نوشتن کوئری ها می تواند منجر به اتلاف منابع از قبل ایجاد شده گرددو اهداف کیفیتی از قبیل ایمنی (Safety) و نگهداری (Maintenance) از اسکریپت ها را با مشکل روبرو سازد.

  در طی این دوره با نکات ریز و درشتی آشنا خواهید شد و خواهید آموخت که چگونه سرعت اجرای کوئری ها را بالا برده و در نهایت، افزایش Performance را داشته باشد. این نکات گاهی بسیار بسیار ساده هستند و شاید بسیاری از برنامه نویسان هم به آن عادت کرده باشند. راه حل چیست ؟ باید با تکنولوژی های جدید کوئری نویسی از جمله استفاده از Window function ها و استفاده از DMV ها و DMFو Tools های جانبی جدید را در دستور کار خود قرار دهیم.