گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Team Foundation Server

  تماس برای قیمت
  فروشنده: microsoft

  Team Foundation Server به عنوان محصول قدرتمند مایکروسافت در حوزه ALM می باشد. مدیریت کدها، مدیریت نسخه ها، مدیریت نیازمندی های پروژه نرم افزاری مبتنی بر(Agile)، خودکار سازی ساخت Build Management ، مدیریت تست ها و انتشار نسخه قسمتی از امکانات TFS 2015 می باشد. در این نسخه امکاناتی از قبیل برد کانبان، رابط کاربری مبتنی بر وب و یکپارچگی آن با محیط های توسعه نرم افزاری کد باز به مراتب کامل شده است. بدیهی است استفاده از TFS کنترل و مدیریت فرآیند تولید و توسعه نرم افزار را بهبود می بخشد.

  Team Foundation Server به عنوان محصول قدرتمند مایکروسافت در حوزه ALM می باشد. مدیریت کدها، مدیریت نسخه ها، مدیریت نیازمندی های پروژه نرم افزاری مبتنی بر(Agile)، خودکار سازی ساخت Build Management ، مدیریت تست ها و انتشار نسخه قسمتی از امکانات TFS 2015 می باشد. در این نسخه امکاناتی از قبیل برد کانبان، رابط کاربری مبتنی بر وب و یکپارچگی آن با محیط های توسعه نرم افزاری کد باز به مراتب کامل شده است. بدیهی است استفاده از TFS کنترل و مدیریت فرآیند تولید و توسعه نرم افزار را بهبود می بخشد.