گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  Veritas NetBackup Appliances Configuration and Management

  تماس برای قیمت

  با اتمام این دوره می توانید:

  • اجزای اصلی سخت افزار و نرم افزار NetBackup را شرح دهید.
  • NetBackup Appliance را پیکربندی کنید.
  • لوازم را در محیطNetBackup ادغام کنید ، پشتیبان گیری کنید و بازیابی کنید.
  • مشکلات ابزار را با ابزار عیبیابی حل کنید.
  • سلامت دستگاه را کنترل کنید.
  • نرم افزار دستگاه را به روز کنید.
  • وسایل را حفظ کنید.
  • وسایل را مجدداً تنظیم کنید.
  • پیکربندی و حفظ CloudCatalyst.
  • استقرار برنامه مجازی.

  با اتمام این دوره می توانید:

  • اجزای اصلی سخت افزار و نرم افزار NetBackup را شرح دهید.
  • NetBackup Appliance را پیکربندی کنید.
  • لوازم را در محیطNetBackup ادغام کنید ، پشتیبان گیری کنید و بازیابی کنید.
  • مشکلات ابزار را با ابزار عیبیابی حل کنید.
  • سلامت دستگاه را کنترل کنید.
  • نرم افزار دستگاه را به روز کنید.
  • وسایل را حفظ کنید.
  • وسایل را مجدداً تنظیم کنید.
  • پیکربندی و حفظ CloudCatalyst.
  • استقرار برنامه مجازی.