گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  VMAX3 Business Continuity Management

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Dell EMC

  این دوره تخصصی، دانش لازم برای راه اندازی و مدیریت راه حل های محلی و از راه دور تکرار VMAX3  برای فراهم نمودن نیازهای تداوم کسب و کار را فراهم می کند.

  ملاحظات عملیاتی و مفاد پیاده سازی برای EMC TimeFinder SnapVX و تسهیلات داده از راه دور Symmetrix (SRDF) پوشش داده شده اند.

  مباحث شامل ملاحظات برای انجام عملیات محلی و از راه دور در محیط های فیزیکی و مجازی است. با استفاده از Symmetrix Command Line Interface (SYMCLI) و Unisphere براي VMAX فرصتي براي يادگيري کارشناسان را ایجاد می کند

  تمرینات آزمایشگاهی در محیط های  (Sun Solaris و Windows 2008) و میزبان مجازی (VMware ESXi) متصل به آرایه VMAX3 انجام خواهد شد.

  مطالب دوره:

  • توصیف و انجام عملیات TimeFinder SnapVX با SYMCLI و Unisphere برای VMAX - در محیط فیزیکی و مجازی
  • شرح و انجام عملیات SRDF در حالت های همزمان (SRDF / S) و آسینکرون (SRDF / A) با استفاده از SYMCLI و Unisphere برای VMAX - در محیط های فیزیکی و مجازی

  این دوره تخصصی، دانش لازم برای راه اندازی و مدیریت راه حل های محلی و از راه دور تکرار VMAX3  برای فراهم نمودن نیازهای تداوم کسب و کار را فراهم می کند.

  ملاحظات عملیاتی و مفاد پیاده سازی برای EMC TimeFinder SnapVX و تسهیلات داده از راه دور Symmetrix (SRDF) پوشش داده شده اند.

  مباحث شامل ملاحظات برای انجام عملیات محلی و از راه دور در محیط های فیزیکی و مجازی است. با استفاده از Symmetrix Command Line Interface (SYMCLI) و Unisphere براي VMAX فرصتي براي يادگيري کارشناسان را ایجاد می کند

  تمرینات آزمایشگاهی در محیط های  (Sun Solaris و Windows 2008) و میزبان مجازی (VMware ESXi) متصل به آرایه VMAX3 انجام خواهد شد.

  مطالب دوره:

  • توصیف و انجام عملیات TimeFinder SnapVX با SYMCLI و Unisphere برای VMAX - در محیط فیزیکی و مجازی
  • شرح و انجام عملیات SRDF در حالت های همزمان (SRDF / S) و آسینکرون (SRDF / A) با استفاده از SYMCLI و Unisphere برای VMAX - در محیط های فیزیکی و مجازی