گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  vmax3 configuration management

  تماس برای قیمت
  فروشنده: Dell EMC

  در دوره تخصصی vmax3 configuration management دانشپذیران درک عمیقی از نحوه پیکربندی خانواده Vmax3 فراهم نموده اند. ویژگی های کلیدی و توابع Vmax3 به طور کامل پوشش داده خواهد شد.

  هداف مدیریت پیکربندی VMAX3 چیست؟

  1.       پس از اتمام موفقیت آمیز این دوره، شرکت کنندگان باید قادر باشند:
  2.       آشنایی کلی از تنظیمات و ذخیره سازی VMAX3
  3.       آشنایی با مفاهیم ارائه مجازی و تکرار خودکار درآرایه VMAX3
  4.       ایجاد دستگاه های thinVMAX3
  5.       آشنایی با ویژگی های پورت و  نحوه مدیریت پورت ها
  6.       تنظیم / تغییر SLO و
  7.       نظارت بر منابع و انطباق SLO
  8.       نحوه استفاده از Unisphere برای برنامه ریزی حجم کار VMAX
  9.       ارائه یک نمای کلی از راه eNAS برای آرایه های VMAX3
  10.   مدیریت eNAS

  مباحث شامل:

  •          مفاهیم تامین ذخیره سازی مجازی
  •          ارائه مجدد تکرار خودکار (FAST)
  •          مدیریت سطح خدمات
  •          مدیریت سطح هدف بر اساس تخصیص ذخیره سازی
  •            eNAS و Unisphere برای VMAX
  •          Solutions Enabler (SYMCLI)

  در دوره تخصصی vmax3 configuration management دانشپذیران درک عمیقی از نحوه پیکربندی خانواده Vmax3 فراهم نموده اند. ویژگی های کلیدی و توابع Vmax3 به طور کامل پوشش داده خواهد شد.

  هداف مدیریت پیکربندی VMAX3 چیست؟

  1.       پس از اتمام موفقیت آمیز این دوره، شرکت کنندگان باید قادر باشند:
  2.       آشنایی کلی از تنظیمات و ذخیره سازی VMAX3
  3.       آشنایی با مفاهیم ارائه مجازی و تکرار خودکار درآرایه VMAX3
  4.       ایجاد دستگاه های thinVMAX3
  5.       آشنایی با ویژگی های پورت و  نحوه مدیریت پورت ها
  6.       تنظیم / تغییر SLO و
  7.       نظارت بر منابع و انطباق SLO
  8.       نحوه استفاده از Unisphere برای برنامه ریزی حجم کار VMAX
  9.       ارائه یک نمای کلی از راه eNAS برای آرایه های VMAX3
  10.   مدیریت eNAS

  مباحث شامل:

  •          مفاهیم تامین ذخیره سازی مجازی
  •          ارائه مجدد تکرار خودکار (FAST)
  •          مدیریت سطح خدمات
  •          مدیریت سطح هدف بر اساس تخصیص ذخیره سازی
  •            eNAS و Unisphere برای VMAX
  •          Solutions Enabler (SYMCLI)