گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  VMware NSX

  تماس برای قیمت

  دوره آموزشى VMware NSX Install, Configure, Manage جهت آشنايى متخصصين سيستم هاى مجازى سازى و مهندسين شبكه با نصب، راه اندازى و مديريت نرم افزار VMware NSX طراحى شده است. اين محصول جهت مجازى سازى پيشرفته زيرساخت شبكه در محيط هاى مجازى سازى شده بوسيله VMware vSphere  مورد استفاده قرار مى گيرد. متخصصين سيستم هاى مجازى سازى با استفاده از اين پكيج مدرن مجازى سازى ساختار شبكه ، قادر به ارائه سرويس هاى پايه  Switching و Routing مى باشند. علاوه بر سرويس هاى فوق ، اين محصول مدرن قابليت ارائه سرويس هاى پيشرفته نظير Firewall ، NAT ، Load Balancer و VPN را دارا مى باشد.

   

  اهداف دوره:

  • نصب و راه اندازى زير ساخت VMware NSX 6.2 جهت ايجاد ساختار Network Virtualization 
  • راه اندازى و نگهدارى از ساختار NSX Logical Switching  جهت ارائه سرويس هاى Layer 3
  • راه اندازى و نگهدارى از ساختار NSX Distributed Routing جهت ارائه سرويس هاى Layer 3
  • پياده سازى و توسعه سرويس هاى NSX Edge Firewall جهت محافظت از ساختار مجازى سازى
  • پياده سازى و توسعه سرويس هاى پيشرفته شبكه نظير Load Balancing و VPN بروى زيرساخت مجازى سازى

  دوره آموزشى VMware NSX Install, Configure, Manage جهت آشنايى متخصصين سيستم هاى مجازى سازى و مهندسين شبكه با نصب، راه اندازى و مديريت نرم افزار VMware NSX طراحى شده است. اين محصول جهت مجازى سازى پيشرفته زيرساخت شبكه در محيط هاى مجازى سازى شده بوسيله VMware vSphere  مورد استفاده قرار مى گيرد. متخصصين سيستم هاى مجازى سازى با استفاده از اين پكيج مدرن مجازى سازى ساختار شبكه ، قادر به ارائه سرويس هاى پايه  Switching و Routing مى باشند. علاوه بر سرويس هاى فوق ، اين محصول مدرن قابليت ارائه سرويس هاى پيشرفته نظير Firewall ، NAT ، Load Balancer و VPN را دارا مى باشد.

   

  اهداف دوره:

  • نصب و راه اندازى زير ساخت VMware NSX 6.2 جهت ايجاد ساختار Network Virtualization 
  • راه اندازى و نگهدارى از ساختار NSX Logical Switching  جهت ارائه سرويس هاى Layer 3
  • راه اندازى و نگهدارى از ساختار NSX Distributed Routing جهت ارائه سرويس هاى Layer 3
  • پياده سازى و توسعه سرويس هاى NSX Edge Firewall جهت محافظت از ساختار مجازى سازى
  • پياده سازى و توسعه سرويس هاى پيشرفته شبكه نظير Load Balancing و VPN بروى زيرساخت مجازى سازى