گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  VMware Virtual SAN Deploy and Manage

  تماس برای قیمت
  فروشنده: wmvare

  در این دوره، شما بر روی استقرار و مدیریت ذخیره سازی با  نرم افزار VMware Virtual SAN تمرکز خواهید کرد. شما خواهید آموخت که چگونه Virtual SAN به عنوان یک مولفه مهم در مرکز داده تعریف می شود توسط VMware عمل می کند. با تکمیل تمرینات آزمایشگاهی، تجربه  عملی دانش مکفی از مفاهیم SAN را به دست خواهید آورد.

  اهداف دوره:

  • درک معماری SAN مجازی
  • شناسایی ویژگی های SAN مجازی و موارد استفاده
  • پیکربندی مجازی شبکه های  SAN
  • پیکربندی  SAN مجازی
  •   استقرار ماشین های مجازی در دیتابیس SAN مجازی
  • پیکربندی سیاست های ذخیره سازی ماشین مجازی
  • انجام وظایف مدیریت مجازی
  • مراحل  ارتقاء به SAN مجازی
  •  SAN مجازی با دستورات VMware ESXi ™ و Ruby vSphere Console
  • پیکربندی یک cluster  و مشاهده سناریوهای شکست خورده
  • توصیف قابلیت همکاری Virtual SAN با VMware vSphere با سایر محصولات
  • برنامه ریزی و طراحی یک مجتمع SAN مجازی

  در این دوره، شما بر روی استقرار و مدیریت ذخیره سازی با  نرم افزار VMware Virtual SAN تمرکز خواهید کرد. شما خواهید آموخت که چگونه Virtual SAN به عنوان یک مولفه مهم در مرکز داده تعریف می شود توسط VMware عمل می کند. با تکمیل تمرینات آزمایشگاهی، تجربه  عملی دانش مکفی از مفاهیم SAN را به دست خواهید آورد.

  اهداف دوره:

  • درک معماری SAN مجازی
  • شناسایی ویژگی های SAN مجازی و موارد استفاده
  • پیکربندی مجازی شبکه های  SAN
  • پیکربندی  SAN مجازی
  •   استقرار ماشین های مجازی در دیتابیس SAN مجازی
  • پیکربندی سیاست های ذخیره سازی ماشین مجازی
  • انجام وظایف مدیریت مجازی
  • مراحل  ارتقاء به SAN مجازی
  •  SAN مجازی با دستورات VMware ESXi ™ و Ruby vSphere Console
  • پیکربندی یک cluster  و مشاهده سناریوهای شکست خورده
  • توصیف قابلیت همکاری Virtual SAN با VMware vSphere با سایر محصولات
  • برنامه ریزی و طراحی یک مجتمع SAN مجازی