گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  VMware vSphere Design

  تماس برای قیمت
  فروشنده: wmvare

  در این دوره که مبتنی بر ESXi 6 و vCenter 6 می باشد دانشجویان دانش و مهارت لازم را در جهت اجرا و طراحی زیرساختی که Scalable و  Flexible باشد را کسب خواهند کرد.

  از آنجایی که مباحث طراحی و زیرساخت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، این دوره بسیار حائز اهمیت است.

  اهداف دوره :

  • اعمال یک چارچوب برای طرح
  • طراحی یک راه حل ذخیره سازی برای استفاده از vSphere
  • طراحی یک شبکه برای استفاده از vSphere
  • طراحی محاسبه منابع مورد نیاز
  • طراحی ماشین های مجازی برای اجرای برنامه ها در یک زیرساخت مجازی
  • طراحی  یک مرکز داده مجازی برای یک شرکت
  • ویژگی های مدیریت و نظارت در طراحی
  • اهداف، الزامات، محدودیت ها و خطرات طراحی
  • اطلاعات مفید برای تصمیم گیری در طراحی
  • شناسایی و تجزیه و تحلیل بهترین توصیه های عملی
  • گزینه های طراحی جایگزین را تحلیل کنید 

  در این دوره که مبتنی بر ESXi 6 و vCenter 6 می باشد دانشجویان دانش و مهارت لازم را در جهت اجرا و طراحی زیرساختی که Scalable و  Flexible باشد را کسب خواهند کرد.

  از آنجایی که مباحث طراحی و زیرساخت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، این دوره بسیار حائز اهمیت است.

  اهداف دوره :

  • اعمال یک چارچوب برای طرح
  • طراحی یک راه حل ذخیره سازی برای استفاده از vSphere
  • طراحی یک شبکه برای استفاده از vSphere
  • طراحی محاسبه منابع مورد نیاز
  • طراحی ماشین های مجازی برای اجرای برنامه ها در یک زیرساخت مجازی
  • طراحی  یک مرکز داده مجازی برای یک شرکت
  • ویژگی های مدیریت و نظارت در طراحی
  • اهداف، الزامات، محدودیت ها و خطرات طراحی
  • اطلاعات مفید برای تصمیم گیری در طراحی
  • شناسایی و تجزیه و تحلیل بهترین توصیه های عملی
  • گزینه های طراحی جایگزین را تحلیل کنید