گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  VMware_SRMICM65_v 1 5

  تماس برای قیمت
  فروشنده: wmvare
  این دوره آموزشی پیشرفته و عملی جهت انتقال مفاهیم بازگشت از بحران در سطح سایت (Site Disaster Recovery) با استفاده از نرم افزارVMware Site Recovery Manager(SRM) طراحی شده است. این دوره همچنین طراحی و راه اندازی زیرساخت مورد نیاز سیستم ذخیره سازی (SAN Storage) به دو صورت Host-Based و Array-Based را آموزش خواهد داد. علاوه بر موارد فوق، این دوره آموزشی ایجاد و تست برنامه های بازگشت از بحران (Recovery Plan) را به مدیران سیستم های مجازی VMware vSphere آموزش می دهد.

  شرکت کنندگان در این دوره آموزشی علاوه بر پوشش سیلابس رسمی شرکت VMware، نحوه نصب و راه اندازی زیرساخت مجازی سازی  VMware vCenter Server 6.5در حالت Enhanced Linked-Mode  بین دو سایت و راه اندازی ساختار Array-Based Replication با استفاده از تکنولوژی EMC Unity را فرا خواهند گرفت.

  اهداف دوره
  پس از پایان این دوره دانشجویان قادر به انجام فعالیت های زیر خواهند بود:
  • تشریح اجزا تشکیل دهنده نرم افزار vCenter SRM
  • نصب و راه اندازی زیرساخت مورد نیاز و نرم افزار VMware SRM 6.5
  • انتخاب زیرساخت مناسب Storage Replication
  • نصب و راه اندازی نرم افزار vSphere Replication جهت انتقال ماشین های مجازی به سایت ثانویه
  • انجام تنظیمات مربوط به Inventory Mapping در ساختار نرم افزار SRM
  • انجام تنظیمات مربوط به  Protection Groupدر ساختار نرم افزار SRM
  • ایجاد و تست Recovery Plan و انجام عملیات Reprotect جهت بازگشت از بحران
  • نصب و راه اندازی تکنولوژی Replication با استفاده از سیستم ذخیره سازی EMC Unity
  این دوره آموزشی پیشرفته و عملی جهت انتقال مفاهیم بازگشت از بحران در سطح سایت (Site Disaster Recovery) با استفاده از نرم افزارVMware Site Recovery Manager(SRM) طراحی شده است. این دوره همچنین طراحی و راه اندازی زیرساخت مورد نیاز سیستم ذخیره سازی (SAN Storage) به دو صورت Host-Based و Array-Based را آموزش خواهد داد. علاوه بر موارد فوق، این دوره آموزشی ایجاد و تست برنامه های بازگشت از بحران (Recovery Plan) را به مدیران سیستم های مجازی VMware vSphere آموزش می دهد.

  شرکت کنندگان در این دوره آموزشی علاوه بر پوشش سیلابس رسمی شرکت VMware، نحوه نصب و راه اندازی زیرساخت مجازی سازی  VMware vCenter Server 6.5در حالت Enhanced Linked-Mode  بین دو سایت و راه اندازی ساختار Array-Based Replication با استفاده از تکنولوژی EMC Unity را فرا خواهند گرفت.

  اهداف دوره
  پس از پایان این دوره دانشجویان قادر به انجام فعالیت های زیر خواهند بود:
  • تشریح اجزا تشکیل دهنده نرم افزار vCenter SRM
  • نصب و راه اندازی زیرساخت مورد نیاز و نرم افزار VMware SRM 6.5
  • انتخاب زیرساخت مناسب Storage Replication
  • نصب و راه اندازی نرم افزار vSphere Replication جهت انتقال ماشین های مجازی به سایت ثانویه
  • انجام تنظیمات مربوط به Inventory Mapping در ساختار نرم افزار SRM
  • انجام تنظیمات مربوط به  Protection Groupدر ساختار نرم افزار SRM
  • ایجاد و تست Recovery Plan و انجام عملیات Reprotect جهت بازگشت از بحران
  • نصب و راه اندازی تکنولوژی Replication با استفاده از سیستم ذخیره سازی EMC Unity